Κατηγορίες

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΡΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΡΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά T 680 είναι ένα πλήρες σύστηµα αλουµινίου θερμοδικοπης µε το οποίο κατασκευάζονται ανοιγόµενα κουφώµατα όλων των τύπων. Οι minimal ισιες αλλα καµπύλες γραµµές του και οι οµοιόµορφοι αρµοί του µεταξύ φύλλων και κασών δίνουν στα κουφώµατα όµορφες γραµµές και έντονη ταυτότητα. Σχεδιάστηκε µε βάση την CAMERA EUROPEA ώστε να εφοδιάζεται µε εξαρτήµατα και µηχανισµούς ποιοτικούς όλων των µεγάλων ευρωπαϊκών βιοµηχανιών.Η σειρά διαθέτει δύο τύπους µπινί πομπε και ισιο (ένα για Camera Europea και ένα για τον Περιµετρικό Μηχανισµό). Παράλληλα µε την προσθήκη των κατάλληλων προφίλ (φύλλο και µπινί), µπορούν να κατασκευαστούν µονόφυλλα και δίφυλλα κουφώµατα, µε µηχανισµό περιµετρικού κλειδώµατος. Με την T 680 κατασκευάζονται παράθυρα επάνω σε ανοιγόµενες πόρτες. Μπορεί να κατασκευασθούν κουφώµατα µε καΐτια ασφαλείας, βιτρίνες, πόρτες πανικού, ειδικά κουφώµατα για σχολεία και προκατασκευασµένα µεταλλικά κτήρια. Η σειρά παρέχει µέγιστη προστασία από ανεµοπίεση, βροχόπτωση και µακρόχρονη χρήση. Έχει την δυνατότητα να φέρει κρύσταλα διπλά µε ελάχιστο πάχος 26mm και πάχους έως 53mm.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

Ανοιγόμενα συστήματα